(Кыргызча) Жаран С.И. Рыскулов, И.В. Цой, Д.Д. Бекешовдун кайрылуусу боюнча № Р-34х иши

Sorry, there is no information in English.