(Кыргызча) Жаран С. К. Кубандыкованын кайрылуусу боюнча № К-27х

Sorry, there is no information in English.