(Кыргызча) Жаран Т.Э.Карабаевдин кайрылуусу боюнча № К-02х иши

Sorry, there is no information in English.