(Кыргызча) Жаран У.Б. Турдубековдун кайрылуусу боюнча № Т-25х иши

Sorry, there is no information in English.