(Кыргызча) Жаран З.Т. Жоошевдин кайрылуусу боюнча № 08-Р иши

Sorry, there is no information in English.