(Кыргызча) Кореянын Конституциялык сотунун делегациясы Конституциялык палатага келип-кетти

09.12.2016

Sorry, there is no information in English.