(Кыргызча) Конституциялык палата, Европалык бирлик, БУУѲП жана Европа Кеңешинин Венеция комиссиясы Конституциялык палатаны колдоо боюнча долбоорлордун жыйынтыгын чыгарууга арналган Жыйынтыктоочу конференция өткөрүштү

13.11.2015

Sorry, there is no information in English.