(Кыргызча) Кыргызстандын Конституциялык палатасы Европа Кеңешинин Венеция комиссиясы менен бирдикте пикир алмашты

09.10.2015

Sorry, there is no information in English.