(Кыргызча) КР Жогорку сотунун Конституциялык палатасы 2016-жылга болгон программалык бюджетти талкуулады

29.06.2015

Sorry, there is no information in English.