(Кыргызча) Адам ооруп калганда асырап алуучу, камкорчу (көзөмөлчү) жана багып алуучу ата-эне боло албай турган оорулардын Тизмегинин 39-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз

28.01.2021

Sorry, there is no information in English.