(Кыргызча) Конституциялык палата менен жождордун ортосундагы кызматташтык жѳнүндѳ меморандумдарга кол коюлду

22.04.2016

Sorry, there is no information in English.