(Кыргызча) Конституциялык палатанын Төрагасы Астана шаарындагы Эл аралык илимий-практикалык конференцияга катышты

01.09.2017

Sorry, there is no information in English.