(Кыргызча) Конституциялык палатанын төрагасы болочок юристтер үчүн мейман лекциясын өткөрдү

14.04.2017

Sorry, there is no information in English.