(Кыргызча) Конституциялык палатасынын төрагасы Эл аралык өнүктүрүү боюнча АКШ агенттигинин мыйзам үстөмдүгү маселелери боюнча ага кеңешчиси менен жолугушту

05.10.2016

Sorry, there is no information in English.