(Кыргызча) ПРООН өнөктөштөрү менен 2014-жыл боюнча “Демократиялык башкаруу” багытындагы долбоорлордун натыйжаларын талкуулады

13.11.2014

Sorry, there is no information in English.