(Кыргызча) Конституциялык палатанын төрагасы К.А. Дуйшеев Кыргыз Республикасындагы мөөнөтүнөн мурда болуучу президенттик шайлоолорго байкоо жүргүзүүчү миссиянын башчысы менен жолугушту

17.12.2020

Sorry, there is no information in English.