(Кыргызча) Конституциялык палатанын тѳрагасы К.А. Дуйшеевдин «Кыргыз Республикасындагы укуктун үстѳмдүгү – 2-фаза» Программасынын жетекчиси менен жолугушуусу болуп ѳттү

06.02.2020

Sorry, there is no information in English.