(Кыргызча) КР Акыйкатчысы (Омбудсмени) аппаратынын кызматкерлери Конституционализм мектебине катышып келишти

24.04.2017

Sorry, there is no information in English.