(Кыргызча) Конституциялык палатанын судьялары Нарын жана Ыссык-Көл областынын судьяларына конституциялык контролдоо органдарынын чечимдеринин укуктук табияты жөнүндө айтып беришти

01.06.2019

Sorry, there is no information in English.