(Кыргызча) Конституциялык палатанын судьяларына квалификациялык класстар ыйгарылды

22.07.2016

Sorry, there is no information in English.