(Кыргызча) Бишкекте «Мамлекеттик бийлик органдарынын тутумунда Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын мааниси жана ролу» темасында тегерек стол өттү

16.11.2015

Sorry, there is no information in English.