(Кыргызча) Конституциялык палатада Мамлекеттик тил күнү белгиленди

23.09.2020

Sorry, there is no information in English.