(Кыргызча) Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасы Э.Мамыровдун Европа Кенешинин (Венециялык комиссия) укук аркылуу демократия үчүн Европалык комиссиянын региондук кызматташуу боюнча бөлүмдүн жетекчиси С.Кузнецов баш болгон делегациясы менен жолугушуусу

26.07.2017

Sorry, there is no information in English.