(Кыргызча) Пресс-анонс Расулжан Тахиржанович Исакжановдун кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынгандыгы жөнүндө ж

Sorry, there is no information in English.