(Кыргызча) Судья Жаныбек кызы Венеранын суроо-талабы

Sorry, there is no information in English.