(Кыргызча) Конституциялык палата 2014-жылдын 13-январындагы №01-Р чечимин түшүндүрүү жѳнүндѳ токтом кабыл алды