(Кыргызча) Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 128-беренесинин конституциялуугун текшерүү жөнүндө