(Кыргызча) Жарандык процесстик кодекстин 259-беренесинин 2-бѳлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө