(Кыргызча) «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамдын 31-беренесинин 1-бөлүгүнүн «м» пунктун жана 8-бөлүгүн текшерүү жѳнүндѳ