(Кыргызча) Конституциялык палата журналисттер үчүн конституционализмдин жайкы мектебин өткөрдү

07.07.2015

Sorry, there is no information in English.