(Кыргызча) Конституциялык палатанын кызматкерлери үчүн конституциялуулуктун жайкы мектеби ѳткѳрүлдү

22.07.2014

Sorry, there is no information in English.