(Кыргызча) Бишкекте эл аралык келишимдерге конституциялык контрол жүргүзүүнү талкуулашты (видео версиясы менен)

08.10.2015

Sorry, there is no information in English.