(Кыргызча) Бишкекте жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын конституциялык сот өндүрүшүндөгү ролун талкуулашты

23.12.2015

Sorry, there is no information in English.