(Кыргызча) Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жана USAID/IDLO Программасынын ортосундагы ѳз ара түшүнүшүү жана кызматташтык жѳнүндѳ Меморандумдун алкагында компьютердик жана кеӊсе жабдууларын салтанаттуу тапшыруу ѳттү

20.11.2013

Sorry, there is no information in English.