Меню навигации+

А.А. Дооталиеванын кызыкчылыгын көздөгөн М. Б. Султаналиевдин, С. А. Усенбаевдин

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык  кодексинин 35-беренесинин 1-бөлүгүнүн 11-пунктунун, 260-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу боюнча.