Меню навигации+

А.А. Капалованын кызыкчылыгын көздөгөн Тилек кызы Э. жана А. М. Осмоналиеванын

“Жарандык абалдын актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-абзацынын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23-беренесинин 1, 2, 4, 5-бөлүктөрүнө, 24-беренесинин 1, 3-бөлүктөрүнө, 56-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүнө шайкештигин текшерүү жөнүндө кайрылуусу боюнча.