Меню навигации+

«Мамыр» АК кызыкчылыгын коздогон Э.С. Адылов, «Канцлер» ЖЧКсынын кызыкчылыгын коздогон Плахутин И.В., А.В. Москаленконун өтүнүчтөрү боюнча Административдик-процесстик кодекстин 267-беренесинин 2-бөлүгүнүн, Жарандык процесстик кодексинин 373-беренесинин 1-бөлүгүнүн, 375-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү боюнча биргелешкен иш.

«Мамыр» АК кызыкчылыгын коздогон Э.С. Адылов, «Канцлер» ЖЧКсынын кызыкчылыгын коздогон Плахутин И.В., А.В. Москаленконун өтүнүчтөрү боюнча Административдик-процесстик кодекстин
267-беренесинин 2-бөлүгүнүн, Жарандык процесстик кодексинин 373-беренесинин 1-бөлүгүнүн, 375-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү боюнча биргелешкен иш.