Меню навигации+

О.П. Михайловдун кызыкчылыгын көздөгөн А. В. Типеровдун

“Согуштун, Куралдуу Күчтөрдүн ардагерлери жана оруктагы эмгекчилер жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренесинин 1-бөлүгүнүн конститциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү боюнча.