Меню навигации+

А.Э. Акынбековдун, С.А. Матцаковдун Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ № 25 Жарлыгы менен бекитилген Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө жобонун «2016-жылдын 7-июнунан тартып» деген сөздөр менен баяндалган 4-пунктунун жетинчи абзацынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү боюнча

А.Э. Акынбековдун, С.А. Матцаковдун Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ № 25 Жарлыгы менен бекитилген Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө жобонун «2016-жылдын 7-июнунан тартып» деген сөздөр менен баяндалган 4-пунктунун жетинчи абзацынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө өтүнүчү боюнча