Меню навигации+

А.В. Заяцкийдин кызыкчылын көздөгөн А.М. Курманбаеванын, З.К. Мырзопаязованын кызыкчылыгын көздөгөн А.К. Курмушиевдин, А. Абдукаликовдун кызыкчылыгын көздөгөн А.Т. Исраиловдун; А.Б. Асанкожоеванын кызыкчылыгын көздөгөн К. Жумалы уулу жана М.О. Жапаралиевдин кызыкчылыгын көздөгөн У.Т. Джапаралиевдин Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексинин 110-беренесинин 8- бөлүгүнүн ченемдик жобосунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуулары боюнча

А.В. Заяцкийдин кызыкчылын көздөгөн А.М. Курманбаеванын, З.К. Мырзопаязованын кызыкчылыгын көздөгөн А.К. Курмушиевдин, А. Абдукаликовдун кызыкчылыгын көздөгөн А.Т. Исраиловдун; А.Б. Асанкожоеванын кызыкчылыгын көздөгөн К. Жумалы уулу жана М.О. Жапаралиевдин кызыкчылыгын көздөгөн У.Т. Джапаралиевдин Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексинин 110-беренесинин 8- бөлүгүнүн ченемдик жобосунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуулары боюнча