Меню навигации+

Жаран Г.С. Дуйшенбекованын Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 145-беренесинин 1, 3-бөлүктөрүн, 153-беренесинин 1-бөлүгүн конституциялык эмес жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 95-беренесинин 1, 4-бөлүктөрүнө,153-беренесинин 1-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү боюнча иш.

Жаран Г.С. Дуйшенбекованын Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 145-беренесинин 1, 3-бөлүктөрүн, 153-беренесинин 1-бөлүгүн конституциялык эмес жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 95-беренесинин 1, 4-бөлүктөрүнө,153-беренесинин 1-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү боюнча иш.