Меню навигации+

Жарандар Т.А. Алмазбековдун, К.Б. Кубатбековдун Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 146-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктунун «а)», «б)» пунктчаларын, 2-бөлүгүн конституциялык эмес жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 29-беренесинин 4, 5-бөлүктөрүнө, 63-беренесинин 2-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчтөрү боюнча иш.

Жарандар Т.А. Алмазбековдун, К.Б. Кубатбековдун Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 146-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктунун «а)», «б)» пунктчаларын, 2-бөлүгүн конституциялык эмес жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 29-беренесинин 4, 5-бөлүктөрүнө, 63-беренесинин 2-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчтөрү боюнча иш.