Меню навигации+
22.10.2015

«Кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү комитети» коомдук бирикмесинин комиссары С.А. Адигинеевдин «Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө» 1999-жылдын 6-апрелиндеги № 35 Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын, «Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө» 1999-жылдын 16-июнундагы № 53 Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын, «Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө» 1999-жылдын 15-октябрындагы № 111 Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын, «Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» 2007-жылдын 25-майындагы № 72 Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын, «Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндө» 1998-жылдын 20-апрелиндеги № 52 Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жана «Ишкердик субъекттерине текшерүү жүргүзүүгө укугу бар ыйгарым укуктуу органдардын тизмегин бекитүү жөнүндө» 2008-жылдын 20-июнундагы № 553-IV Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомунун конституциялуулугун текшерүү боюнча ѳтүнүчүн ѳндүрүшкѳ кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө (расмий тилде кабыл алынган)