Меню навигации+

Соттук отурумдарды уюштуруу бөлүмү

Бөлүмдүн милдеттери жана функциялары

Бөлүмдүн милдети Конституциялык палатанын ишмерлигин уюштуруучулук жактан камсыздоо болуп саналат.
Коюлган милдетке жетишүү үчүн бөлүм кийинкидей функцияларды аткарат:
– Конституциялык палатанын, ошондой эле судьялар коллегиясынын отурумдарынын уюштурулушун камсыздоону жүзөгө ашырат;
– иштерди Конституциялык палатада кароого даярдалышын Регламентке ылайык жүзөгө ашырат;
– Конституциялык палатанын судьяларына отурумдарда жана кеңешмелерде иштерди жана башка маселелерди даярдоого көмөктөшөт;
– Конституциялык палатанын Аппаратынын кеңешмелерин жана башка иш-чараларынын протоколдук-уюштуруу камсыздоону жүзөгө ашырат;
– судьялардын аралык актылар долбоорун, зарылдыгына жараша судьялар коллегиясынын актылар долбоорлорун даярдоого көмөк көрсөтөт;
– Төраганын жана Аппарат жетекчисинин тапшырмасы боюнча жалпы юрисдикция сотторунда Конституциялык палатанын кызыкчылыктарын көздөйт;
– Конституциялык палатанын Аппаратынын жетекчисинин тапшырмасы боюнча конституциялык сот өндүрүшүнө байланышпаган маселелер боюнча келүүчүлөрдү кабыл алууну жүргүзөт;
– Конституциялык палатанын дарегине келип түшкөн кайрылууларда Конституциялык палатанын судьяларынын изилдөөсүн талап кылбаган маселелер болгон учурда алар алдын ала тартипте каралат;
– Конституциялык палатанын ишмерлигин чагылдырат, маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен иштешет.


НУРБЕКОВА Назгуль Садырбаевна

Nurbekova

Бѳлүм башчы
1988-жылдын 16-ноябрында Талас шаарында туулган.
2011-жылы Кыргыз-Россия Славян университетин «Юриспруденция» адистиги боюнча аяктаган.
2014-жылы Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетин «Финансы жана кредит» адистиги боюнча аяктаган.


ЭМГЕК ЖОЛУ:
[09.2011-04.2012] Кыргыз Республикасынын Социалдык ѳнүктүрүү министрлигинде эмгек келишим боюнча Адам ресурстарын башкаруу боюнча бѳлүмүнүн жетектѳѳчү адиси;
[04.2012-08.2013] Кыргыз Республикасынын Экономика жана монополияга каршы министрлигинде Жаратылыш ресурстарынын саясат башкармалыгынын Жер казынасын пайдалануу боюнча саясат бѳлүмүнүн адиси;
[08.2013-06.2017] Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын Аппаратынын Укуктук камсыздоо башкармалыгынын улук консультанты;
[06.2017] Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын Аппаратынын Соттук отурумдарды уюштуруу бѳлүмүнүн башчысы.

 
Байланыш телефону: 0 (312) 66-07-83
E-mail: n.nurbekova@constsot.kg