Меню навигации+

Укуктук жана уюштурууну камсыздоо бөлүмү

Бөлүмдүн милдеттери жана функциялары

 

Бөлүмдүн милдети Конституциялык соттун маалыматтык-маалымдамалык ишмерлигин камсыздоо болуп саналат.
Коюлган милдетке жетишүү үчүн бөлүм кийинкидей функцияларды аткарат:
– Конституциялык соттун чечимдеринин аткарылуусун камсыздоо боюнча мамлекеттик органдардын жана кызмат адамдарынын ишмерлигин изилдейт, жалпылаштырат жана мониторинг жүргүзөт, алар менен чечимдердин аткарылуусу маселелери боюнча иштешет жана Конституциялык соттун чечимдеринин аткарылуусу боюнча маалымат даярдайт;
– ченем жаратуучу органдарга тапшырмасын камтыган Конституциялык соттун чечимдери боюнча каттардын долбоорлорун даярдайт;
– Конституциялык соттун укуктук көз караштар базасын түзөт жана актуалдуу абалда кармап турат;
– бөлүмгө келип түшкөн материалдар боюнча чет өлкөлөрдүн конституциялык контролдоо органдарынын укуктук көз караштар базасын түзөт;
– Конституциялык соттун чечимдеринин анализинин негизинде өлкөдөгү конституциялык мыйзамдуулуктун абалы тууралуу маалымат даярдайт;
– Конституциялык палатага келип түшкөн Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын (актылардын кагаз бетиндеги нускаларын контролдук абалда эсебин жүргүзөт жана кармап турат), ошондой эле маалымдама жана маалыматтык-анлитикалык материалдардын систематизациясын жүзөгө ашырат;
– илимий-аналитикалык, маалымат-маалымдама жана башка материалдардын, анын ичинде жергиликтүү жана чет өлкө конституциялык мыйзамдары, чет өлкө сот тажрыйбасы, конституциялык юстиция тажрыбасы туурасында топтомду жүзөгө ашырат;
– Конституциялык соттун дарегине келип түшкөн Конституциялык соттун судьяларынын изилдөөсүн талап кылбаган маселелер болгон кайрылууларды алдын ала тартипте карайт;
– белгиленген тартипте Конституциялык соттун актыларын таратат жана жарыялайт;
– “Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун Жарчысы” аттуу Конституциялык соттун расмий басылмасынын редакциялык даярдыгын камсыз кылат;
– Конституциялык палатаны зарыл электрондук жана китеп, жазылма басылмалары менен камсыз кылат, Конституциялык соттун китепканасын такай толуктап турат жана керектүү абалды кармап турат;
– Конституциялык палатаны китепкана жагынан тейленишин камсыз кылып турат;
– Конституциялык соттун чечимдеринин маалыматтар базасынын системалык эсебин жүзөгө ашырат;
– Төраганын тапшырмасы боюнча жалпы юрисдикция сотторунда Конституциялык соттун кызыкчылыктарын көздөйт;
– Конституциялык соттун аппарат жетекчисинин тапшырмасы боюнча конституциялык сот өндүрүшүнө байланышпаган маселелер боюнча келүүчүлөрдү кабыл алат;
– Конституциялык соттун тиешелүү жылга карата иш планынын долбооруна киргизүү үчүн бөлүмдүн ишмерлиги боюнча сунуштарды киргизет;
– Конституциялык соттун төрагасынын, анын орунбасарынын жана судьяларынын, ошондой эле аппарат жетекчисинин тапшырмаларын аткарат.


ЭСЕНАЛИЕВА Зарина Токоновна

e_zarina

Бѳлүм башчы

1987-жылы 28-сентябрында Бишкек шаарында туулган. 2011-жылы Кыргыз-Россия Славян университетин «Юриспруденция» адистиги боюнча окууну артыкчылык менен аяктаган.

 

ЭМГЕК ЖОЛУ:

[2011-2013] Кыргыз-Россия Славян университетинин юридикалык факультетинин конституциялык укук кафедрасынын аспиранты, окутуучусу;
[2013-2014] Кыргыз Республикасынын миграция, эмгек жана жаштар министрлигинин укуктук камсыздоо бѳлүмүнүн жетектѳѳчү адисинин м.а., башкы адисинин м.а.;
[2014-10.2015] Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин жетектѳѳчү адиси;
[10.2015-06.2017] Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын укуктук камсыздоо башкармалыгын соттук тажрыйбаны жалпылоо жана маалыматтык камсыздоо бѳлүмүнүн консультанты, Төраганын жардамчысы;
[06.2017] Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын чечимдердин аткарылуусунун анализи жана мыйзамдарды систематизациялоо бѳлүмүнүн башчысы.


Байланыш телефону: (0 312) 62-15-17
E-mail: z.esenalieva@constsot.kg