Меню навигации+

Судьялар Ч.М. Уметалиеванын, А. А. Аскарбековдун Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин (2017-жылдын 2-февралындагы редакциясындагы) 62-беренесинин,) Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин (1997-жылдын 1-октябрындагы редакциясындагы 73-беренесинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө суроо-талаптары боюнча.