Меню навигации+

“2023-2026-жылдарга Кыргыз Республикасынын сот адилеттиги системасын өнүктүрүү” Мамлекеттик максаттуу программасы бекитилди

03.03.2023

 

 

2023-жылдын 3-мартында Кыргыз Республикасынын Президенти №47 Жарлыгы менен “2023-2026-жылдарга Кыргыз Республикасынын сот адилеттиги системасын өнүктүрүү”Мамлекеттик максаттуу программасын бекитти. Программанын максаты адамдын жана уюмдардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын адилеттүү жана натыйжалуу коргоого багытталган сот адилеттиги системасын өнүктүрүүнүн артыкчылыктарын аныктоо болуп саналат.

 

Программа сот системасын реформалоого багытталган үчүнчү мамлекеттик максаттуу программа болуп саналат жана сот органдарын гана эмес, укук коргоо органдарын жана сот адилеттигине кирген башка чектеш укуктук институттарды реформалоону камтыйт. Программа сот адилеттиги системасына маалыматтык технологияларды кеңири киргизүүнү карайт, бул сот адилеттигин жүзөгө ашыруунун сапатын жакшыртууга, жарандардын соттук коргоону алуу үчүн кайрылуусун жөнөкөйлөтүүгө, соттук экспертизаларды алуунун сапатын жана ыкчамдыгын жогорулатууга, соттук чечимдердин толук кандуу аткарылышын жана сот адилеттиги системасынын органдарынын ишин оптималдаштырууну камсыз кылууга мүмкүндүк берет.

 

Программада бийликтин бардык бутактарын бирдей социалдык камсыздоону сактоо маселелерин, ошондой эле конституциялык контролдоо органынын жана бүтүндөй сот системасынын башка проблемаларын чечүүгө багытталган ар кандай иш-чаралар каралган. Атап айтканда, Конституциялык соттун чечимдерин кыйла натыйжалуу аткарууга багытталган “Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө” конституциялык Мыйзамдын жана “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө” Мыйзамдын бирдиктүү жана кыйшаюусуз аткарылышын көзөмөлдөө боюнча прокуратура органдарынын ишин күчөтүү каралган.

 

Ошондой эле, Программада Кыргыз Республикасынын Конституциялык Сотунда Жогорку Кеңештин, Жогорку соттун, Башкы прокуратуранын, Юстиция министрлигинин туруктуу (ыйгарым укуктуу) өкүлдөрүнүн институтун аталган мамлекеттик органдардын жетекчилеринин орун басарларынын деңгээлинен төмөн эмес киргизүү зарылчылыгы белгиленген, конституциялык сот өндүрүшүнүн алкагында позицияларды сунуштоонун натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын конституциялык сот өндүрүшүнүн.

 

Мындан тышкары, аталган Программа Конституциялык соттун чечимдерин расмий басылмаларда жарыялоонун жардамы менен алардын жеткиликтүүлүгүн күчөтүү, электрондук сот өндүрүшүнүн бизнес-процесстерин оптималдаштыруу, анын ичинде “Конституциялык сот адилеттиги” АМС программалык камсыздоосун иштеп чыгуу жана аны “Infodocs” АМС менен интеграциялоо, судьялар Кеңешин Конституциялык сотко кайрылууга укугу бар субъекттердин тизмесине киргизүү, конституционализм мектептерин уюштуруу, студенттерди конституциялык укукту изилдөөгө тартуу, ЖОЖдордо конституционализм борборлорун түзүү ж. б.