Меню навигации+

Жарандар А.Ж. Айтбаев жана Омуркул уулу У. Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жɵнүндɵ кодексинин 566-беренесинин биринчи абзацын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23-беренесинин 5-бөлүгүнө, 55-беренесине, 56-беренесинин 1 жана 2-бɵлүгүнɵ, 58-беренесинин 4-бөлүгүнө, 61-беренесинин 1 жана 2-бөлүгүнɵ ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусу боюнча.

26.10.2022