Меню навигации+

Борбордук Азиядагы Эл аралык университеттин студенттери Конституциялык палатада

01.04.2016

Бүгүн Борбордук Азиядагы Эл аралык университеттин 1-курсунун студенттери Конституциялык палатанын ишмердүүлүгү менен жакындан таанышышты. Студенттер менен жолугушуу учурунда Палатанын судьялары жана кызматкерлери Конституцияны жана адамдын укуктары менен эркиндиктерин коргогон орган катары Конституциялык палатанын милдеттери жана функциялары, ошондой эле Конституция, анын коомдогу ролу жѳнүндѳ айтып беришти. Белгилеп кетчү нерсе, студенттердин Конституциялык палатага келүүсү адаттагыдай жана жакшы кѳрүнүш болуп калды, мында ар бир адамга жылуу мамиле кылуу менен бардык кызыктырган суроолоруна жооп беришүүгѳ даяр.

  
546

546

  
546

546

Бүгүн Борбордук Азиядагы Эл аралык университеттин 1-курсунун студенттери Конституциялык палатанын ишмердүүлүгү менен жакындан таанышышты. Студенттер менен жолугушуу учурунда Палатанын судьялары жана кызматкерлери Конституцияны жана адамдын укуктары менен эркиндиктерин коргогон орган катары Конституциялык палатанын милдеттери жана функциялары, ошондой эле Конституция, анын коомдогу ролу жѳнүндѳ айтып беришти. Белгилеп кетчү нерсе, студенттердин Конституциялык палатага келүүсү адаттагыдай жана жакшы кѳрүнүш болуп калды, мында ар бир адамга жылуу мамиле кылуу менен бардык кызыктырган суроолоруна жооп беришүүгѳ даяр.