Меню навигации+

Кѳңүл айтабыз…

03.09.2016

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын жамааты Конституциялык палатанын Төрагасы Мамыров Эркинбек Тобокеловичтин апасы

 

Усупбекова Жумабүбү Асанбекованын

 

дγйнөдөн мезгилсиз кайткандыгына байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтат, аза кайгысын тең бөлүшөт. Маркумдун жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун.